ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Χρησιμοποιήστε την ανύψωση για να ανυψώνετε το κόκκινο αντικείμενο